E - mail : somboon@somboonair.com
AIR PURIFIER เครื่องฟอกอากาศพร้อมระบบเพิ่มความชื้น / เหมาะกับห้องไม่เกิน 41 ตร.ม
หมดกังวลกับอากาศที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยเครื่องฟอกอากาศไดกิ้นที่ใช้เทคโนโลยี Streamer สร้างและปล่อยอนุภาคอิเล็คตรอนความเร็วสูง ฟอกอากาศ 6 ขั้นตอน ยับยั้งสิ่งเจือปนในอากาศ มั่นใจได้ว่าอากาศที่คุณหายใจปราศจากไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ให้อากาศสะอาดบริสุท
MCK 55TVM6...เหมาะห้องไม่เกิน 41 ตร.ม
MCK 55TVM6...เหมาะห้องไม่เกิน 41 ตร.ม
17,900.00 บาท
MCK 55UVM6.. เหมาะห้องไม่เกิน 41 ตร.ม
MCK 55UVM6.. เหมาะห้องไม่เกิน 41 ตร.ม
12,900.00 บาท
MC 40UVM6  เหมาะห้องไม่เกิน 31 ตร.ม
MC 40UVM6 เหมาะห้องไม่เกิน 31 ตร.ม
8,900.00 บาท
MC 30VVM-A เหมาะห้องไม่เกิน 21 ตร.ม
MC 30VVM-A เหมาะห้องไม่เกิน 21 ตร.ม
7,900.00 บาท
Air purifier (MCK55TVM6) เครื่องฟอกอากาศพร้อมระบบเพิ่มความชื้น
Air purifier (MCK55TVM6) เครื่องฟอกอากาศพร้อมระบบเพิ่มความชื้น
Air purifier (MCK55TVM6) เครื่องฟอกอากาศพร้อมระบบเพิ่มความชื้น
ยับยั้งฝุ่นขนาดเล็ก 0.3 ไมครอนได้ถึง 99.97%
19,900.00 บาท
เครื่องฟอกอากาศ รุ่น MC 55UVM6 เหมาะกับห้องไม่เกิน 41 ตร.ม
เครื่องฟอกอากาศ รุ่น MC 55UVM6
เครื่องฟอกอากาศ รุ่น MC 55UVM6
ใช้กับห้องขนาดไม่เกิน 41 ตร.ม
13,900.00 บาท
เครื่องฟอกอากาศ รุ่น MC 40UVM6 เหมาะกับห้อง ไม่เกิน 31 ตร.ม
เครื่องฟอกอากาศ รุ่น MC 40UVM6
เครื่องฟอกอากาศ รุ่น MC 40UVM6
เหมาะกับห้องไม่เกิน 31 ตร.ม.
11,900.00 บาท
เครื่องฟอกอากาศ รุ่น MC 30VVM-A
เหมาะกับห้องไม่เกิน 21 ตร.ม
เครื่องฟอกอากาศ รุ่น MC 30VVM-A
เครื่องฟอกอากาศ รุ่น MC 30VVM-A
เหมาะกับห้องไม่เกิน 21 ตร.ม.
0.00 บาท
Copyright 2016 All Rights Reserved Somboonair Cond , Ltd.